Allmänna villkor

Priser
Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Fraktkostnader
Frakt sker kostnadsfritt till en leveransadress i Sverige.

Betalningsvillkor
Av Vinna Profil kreditgodkända kunder sker betalning mot faktura 30 dagar.

Leveransvillkor
Beställda varor levereras med företagspaket till av kund angiven leveransadress.

Avgifter
Inga faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller liknande tillkommer.

Kundens ansvar
Det åvilar kunden att kontrollera att av oss översänt korrektur är korrekt.

Reklamation
Om en leverans innehåller skadade eller felaktiga varor ber vi dig omedelbart kontakta oss. Returnera aldrig varor utan att först ha diskuterat reklamationen med kundservice.

Ångerrätt
Det finns ingen ångerrätt på beställda varor. I de fall märkning ej har påbörjats försöker vi dock alltid i möjligaste mån tillgodose en kunds önskan om att avbryta köpet. Eventuella kostnader som har uppkommit debiteras dock alltid.

Äganderättsförbehåll
Försålda varor förblir Vinna Profils egendom intill dess full likvid erhållits.